Danh nhân - Sử cũ

Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

26/06/2016 13:16

Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491 tại làng Trung Am huyện Vĩnh Lại, xứ Hải Dương (nay là xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng). Sinh trưởng trong một gia đình vọng tộc, có học vấn, thân phụ đều là những người văn tài học hạnh nên Nguyễn Bỉnh Khiêm từ sớm đã hấp thụ truyền thống hiếu học của gia đình và quê hương. Lớn lên, Nguyễn Bỉnh Khiêm được theo học quan thượng thư bảng nhãn Lương Đắc Bằng. 

Năm 1535, triều vua Mạc Đăng Doanh, lúc này Nguyễn Bỉnh Khiêm đã 45 tuổi mới đi thi. Ba lần thi Hương, thi Hội, thi Đình ông đều đỗ đầu và đỗ Trạng Nguyên. Sau khi đỗ Trạng, ông làm quan với triều Mạc, được phong chức tả thị lang bộ Hình. 

Cộng tác với tân triều được 7 năm và sau khi dâng sớ xin chém 18 tên quyền thần mà không được chấp nhận, ông đã xin về ở ẩn tại quê nhà tại làng Trung Am, mở trường dạy học, dựng quán Trung Tân, lập am Bạch Vân. 

Sau khi ông mất, học trò và dân làng đã dựng ngôi đền nhỏ thờ ông gọi là Quốc Công Từ. Trong ngôi đền xưa có bức hoành phi ghi 4 chữ ''Như Nhật Trung Thiên'' ( nghĩa là như mặt trời giữa bầu trời). Đó chính là đánh giá của đời sau về nhân cách, đạo đức của Trình Quốc Công. Tương truyền, xứ nhà Thanh là Chu Xán khi sang nước ta đã nhận xét: An Nam Lý học hữu Trình tuyền (Nước Nam về mặt lý học có Trình tuyền hầu Nguyễn Bỉnh Khiêm). 

Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ là nhà thơ lớn của dân tộc, là cây đại thụ thơ văn thế kỷ 16 mà ông còn là một vị trạng nguyên tài ba, có hành trang gắn liền với nhiều giai thoại, truyền thuyết ly kỳ.

Mã bảo mật

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website