Danh nhân - Sử cũ

Vĩnh Bảo những năm kháng chiến chống ngoại xâm

26/06/2016 13:24

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp quân và dân Vĩnh Bảo đã chiến đấu 73 trận, tiêu diệt 2.504 tên địch, thu 500 súng các loại, phá hủy 470 tấn phương tiện vận tải quân sự và súng đạn địch.

Tổng kết kháng chiến chống Pháp, Vĩnh Bảo có 1.519 liệt sĩ, 595 thương binh, 2.452 tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân chương các loại.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước quân và dân Vĩnh Bảo đã chiến đấu 179 trận, bắn rơi 4 máy bay (có 1 chiếc F 111), bắt sống giặc lài Mỹ, phá 3.000 quả bom, mìn, thủy lôi; giữ vững hệ thống giao thông thủy bộ, bảo đảm yêu cầu chi viện cho miền Nam, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân và các cơ quan, xí nghiệp, nhân dân nội thành sơ tán về huyện.

Trung ương Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng: Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Bảo, Trung đội du kích tập trung huyện, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Cổ Am, Đồng Minh, Cao Minh và Tam Đa, 196 bà mẹ được phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Mã bảo mật

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website