Giới thiệu

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI (Khóa 2019 - 2022)

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG HUYỆN VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI (Khóa 2019 - 2022)

10/12/2018 14:19

Danh sách ban liên lạc Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội (Khóa 2019 - 2022)

 • Điều lệ hội nhiệm kỳ 2019 - 2022

  Điều lệ hội nhiệm kỳ 2019 - 2022 08/12/2018 11:48

  Điều lệ hội nhiệm kỳ 2019 - 2022

 • Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Vĩnh Bảo

  Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Vĩnh Bảo 17/11/2017 11:14

  Trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Vĩnh Bảo

 • Ban biên tập website

  Ban biên tập website 26/06/2016 00:47

  Căn cứ vào phương hướng phát triển Hội và kế hoạch công tác của Ban Liên lạc, thường trực Ban Liên lạc quyết định thành lập trang Website của Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu của Hội viên và phù hợp với thời đại công nghệ thông tin hiện nay với những mục đích chính sau đây

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website