Người Vĩnh Bảo ở muôn phương

Ông Đỗ Phàn - Hội người cao tuổi xã Nhân Hoà

Ông Đỗ Phàn - Hội người cao tuổi xã Nhân Hoà

26/06/2016 13:43

Không quản thời tiết nắng lửa, mưa dầm; chẳng ngại tuổi cao sức yếu, với chiếc xe đạp đã phai màu sơn, ngày ngày ông vẫn đi đi về về để làm công việc mà ông cho là niềm đam mê để rồi kiên trì theo đuổi mấy chục năm nay, đó là làm cộng tác viên cho Đài Phát thanh huyện cũng như cho các tờ báo trung ương, địa phương khác.

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website