Thời sự - Hoạt động

Điều lệ hội nhiệm kỳ 2019 - 2022

08/12/2018 11:48

ĐIỀU LỆ

HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI

(Được sửa đổi và thông qua tại kỳ họp toàn thể lần thứ Tư tại Hà Nội ngày 17/11/2018)

 

Điều 1:

Hội Đồng hương Vĩnh Bảo (HĐHVB) tại Hà Nội được thành lập nhằm gắn kết những người con của quê hương Vĩnh Bảo để quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau trong cuộc sống và trong công tác; hướng về quê hương, phát huy truyền thống Văn hóa quê hương Trạng Trình - Nguyễn Bình Khiêm, góp phần tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Điều 2:

Tất cả những người quê  Vĩnh Bảo đã trưởng thành (con, cháu, dâu, rể), đang sinh sống tại Hà Nội và ở các địa phương khác, tự nguyện tham gia, đều có thể là Hội viên  HĐHVB tại Hà Nội.

 Điều 3:

HĐHVB tại HN có Ban Liên lạc gồm 35 - 45 người, mỗi xã có ít nhất 1 thành viên; Thường trực Ban Liên lạc gồm 10 người, trong đó có 1 Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên. Nhiệm kỳ của Ban Liên lạc Hội là 4 năm.

Điều 4:

Tổ chức cơ sở của HĐH VB tại Hà Nội là các Hội Đồng hương xã, thị trấn. Mỗi đồng hương xã có Ban Liên lạc, có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, do Hội đồng hương xã bầu chon. Chủ tịch Hội ở xã là thành viên Ban Liên lạc HĐH VB tại HN.

Điều 5:

Ban Liên lạc HĐHVB tại HN thay mặt Hội và các hội viên quan hệ với lãnh đạo Huyện Vĩnh Bảo, nắm bắt tình hình và sự phát triển của quê hương để thông báo cho các hội viên biết. Hướng về quê hương Vĩnh Bảo, Hội có những hoat động góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. 

Điều 6: 

Thường trực Ban Liên lạc HĐHVB tại HN thay mặt Hội và các hội viên giữ quan hệ với  Hội Đồng hương thành phố Hải Phòng tại Hà Nội, Hội Đồng hương Vĩnh Bảo tại Hải Phòng và tại các tỉnh khác, các Hội đồng hương các huyện của Hải Phòng tại Hà Nội, để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, gắn bó giữa những người đồng hương xa quê.

 Điều 7:

Ban Liên lạc HĐHVB tại HN định hướng và tổ chức các hoạt động hàng năm của Hội; Ban Liên lạc định kỳ họp 6 tháng 1 lần; Thường trực họp 3 tháng 1 lần, ngoài ra có thể họp đột xuất để giải quyết các công việc của Hội. Nội dung, hình thức họp do Thường trực Hội quyết định, kinh phí họp do Ban Liên lạc Hội  tự đóng góp.

Điều 8:

HĐH VB tại HN tổ chức họp mặt toàn thể 2 năm một lần vào dịp Quý 4 mỗi kỳ. Quy mô, nội dung, hình thức, kinh phí họp sẽ do Ban Liên lạc Hội Đồng hương quyết định.  

Điều 9:

Các Hội viên trong HĐH VB tại Hà nội có trách nhiệm giữ liên lạc với Ban Liên lạc của Hội (Trực tiếp hoặc thông qua Ban Liên lạc xã), góp ý và thông báo để Ban Liên lạc nắm bắt thông tin, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội. Các hội viên của Hội có trách nhiệm tham gia xây dựng, sinh hoạt Hội đầy đủ và đóng Hội phí hàng năm.

Điều 10:

Các Hội viên của HĐHVB tại Hà nội được Hội quan tâm, khi ốm đau được thăm hỏi, việc hiếu, hỷ được Hội chia sẻ thăm, viếng. Các Hội viên từ 80, 85, 90 tuổi trở lên, Hội sẽ tổ chức chúc thọ vào mỗi kỳ họp mặt toàn thể. Các mức thăm hỏi, phúng viếng, chúc thọ được Ban Liên lạc quy định.

Điều 11: 

Tài chính của Hội được hình thành từ Hội phí của hội viên, tài trợ của tập thể, cá nhân hội viên và các nguồn tài trợ khác (nếu có). Hội có tài khoản riêng, mọi chi tiêu của Hội đảm bảo công khai, minh bạch.

Điều 12:

Hội phí hàng năm được quy định là 100.000 đồng/người. Ban Liên lạc Hội khuyến khích các hội viên tài trợ cho các hoạt động của Hội cũng như đóng góp lớn hơn mức quy định. Hội khuyến khích các hoạt động của hội viên hướng về tham gia xây dựng quê hương thông qua tổ chứcHội.

Điều 13:

Điều lệ này  sẽ được chỉnh sửa và thông qua tại cuộc gặp mặt toàn thể của Hội sau mỗi nhiệm kỳ 4 năm.

 

 

                     BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG VĨNH BẢO TẠI HÀ NỘI

Mã bảo mật

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website