Video

  • Những bài hát về Vĩnh Bảo Vĩnh Lại

    Những bài hát về Vĩnh Bảo Vĩnh Lại 29/11/2017 11:32

    Sau một thời gian bình chọn, ban tổ chức đã chọn ra được những bài hát nổi bật về Vĩnh Bảo Vĩnh Lại

  • Bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo

    Bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo 06/11/2017 08:44

    QĐND Online – Gần 100 đại biểu đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo, Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội cùng các văn nghệ sĩ ngày 28-10 đã có mặt tại Công viên Hồ Tây (Hà Nội) để tham gia bình chọn bài hát yêu thích về Vĩnh Bảo.

Hội đồng hương Vĩnh Bảo tại Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ban biên tập Website